Hoge Raad voor Vrijwilligers

Welkom

De Hoge Raad voor Vrijwilligers (HRV) is een federale adviesraad bij de FOD Sociale Zekerheid.

De opdracht van de Raad is burgers en overheid in contact te brengen met elkaar in functie van het vrijwilligerswerk. De Raad is ook een forum voor raadpleging en adviseert de overheid over alle aspecten van het vrijwilligerswerk en de rechten van de vrijwilliger.

De HRV garandeert voortdurende aandacht voor de specifieke problemen van vrijwilligers op diverse gebieden: aansprakelijkheidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit, arbeidsrecht…

IN DE KIJKER

Aanpassing kilometervergoeding voortaan driemaandelijks

De regering heeft beslist om met ingang van 1 oktober 2022 de kilometervergoeding die de werkgever kan betalen elk trimester aan te passen. Zo kan sneller worden gereageerd op schommelingen van de brandstofprijzen. Tot nu toe gebeurde dit immers maar 1 keer per jaar.

Lees de mededeling van de minister van Sociale Zaken (.pdf)

Advies Coöperatieve Vennootschappen

Advies Coöperatieve Vennootschappen.

Advies Coöperatieve Vennootschappen (.pdf)

Advies vrijwilligerswerk in vzw's onderworpen aan de vennootschapsbelasting

Advies vrijwilligerswerk in vzw's onderworpen aan de vennootschapsbelasting.

Advies vrijwilligerswerk in vzw's  onderworpen aan de vennootschapsbelasting (.pdf)

Activiteitenverslag 2021


In zijn activiteitenverslag van 2021 bundelt de Hoge Raad adviezen en aanbevelingen, brieven en reacties, realisaties in samenwerking met andere partners, verslagen van algemene vergaderingen en impressies van de bureauleden.

Activiteitenverslag 2021 (.pdf)

Alle activiteitenverslagen

Recente adviezen

Agenda

-

Contact